Kdo jsme

Ing. Anna Kultová Petriláková – předseda a manažerka
spolku, ekonom, pedagog volného času

Zdeněk Kult – čestný člen a zakladatel občanského sdružení, nyní
spolku, 12 let působení ve funkci ředitele střediska volného času v Děčíně

Pavel Kult – majitel RS Netopýr, 12 let ve funkci pedagog volného času

Nina Malovcová – manažerka školy v přírodě Grut (RS Netopýr) a předseda spřáteleného spolku Agentura Grut, z.s. : www.skolavprirodegrut.cz

Petr Neumaier – manažer škol v přírodě PTeS Agency (chata Vilda) a předseda spřáteleného spolku PTes Agency, z.s.

Nikola Senohrábková – hlavní vedoucí a programový šéf letního tábora Netopýr

Michal Kratochvíl – člen sdružení, programový
vedoucí a mediální partner

 

 

 

 

Do you want to pass the IT exam quickly? Here are the latest PDF exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and more. These materials will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the exam. Want to know more? Details click:

200-125 pdf 
200-310 exam dumps 
70-533 exam pdf 
ccna 210-260 book 
cisco-catalog 
http://www.itexamwin.com/ 
cisco 
study 200-105 dump 
http://www.itcertwin.com/ 
1Z0-061 pdf 
400-201 exam download 
200-125 exam dumps 
300-075 dumps pdf 
210-260 pdf 
300-115 exam pdf 
100-105 pdf download 
300-101 exam pdf 
210-065 exam pdf 
400-101 exam guide 
210-060 exam pdf 
300-320 exam dumps 
352-011 pdf 
400-051 pdf 

Want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.

http://www.itexamlibrary.com/ 
ccnp cisco 
300-075 dumps 
70-697 exam guide 
300-135 exam meterial 
70-533 exam guide 

itexamlibrary.com offers a wide range of IT certification exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, and more, that will get you through your exams quickly.

200-125 exam pdf 
200-355 exam pdf 
220-603 exam pdf 
400-101 exam pdf 
300-209 dumps pdf 
http://www.itexamnow.com 
210-260 exam dumps 
300-075 dumps pdf 
400-051 exam guides 
200-125 dumps pdf 

If you buy these certification training exams, you will quickly pass the IT certification exams

100-105 exam guide 
300-101 pdf 
300-115 exam dumps 
210-065 exam pdf 
400-101 exam questions 
70-532 exam pdf 
1Z0-808 exam pdf 
EX200 exam pdf 
352-011 exam pdf 
642-996 pdf download 
820-424 exam pdf 
300-208 dumps pdf 
810-403 exam vce 
642-997 exam pdf 
PMP exam pdf 
cisco-catalog 
640-692 exam guide 

About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.

200-125 pdf dumps
300-115 dumps
cisco 300-075 vce
cisco 300-115
1Z0-590 questions
300-320 dumps pdf
500-051 dumps pdf
300-101 Exam braindumps
300-206 exam braindumps
300-075 exam pdf
200-125 ccna routing and switching
400-101 study pdf dumps
200-125 practice questions
70-534 pdf exam questions
cisco 200-125 book
200-125 pdf
turbotax sale
300-075 dumps exam
810-403 exam pdf