Letní tábor 2022

Aktualizace kapacity tábora k 24. 6.: 0 volných míst

Děkujeme za obrovský zájem ! Tímto musíme pozastavit příjem přihlášek a veškeré zaevidovat. Jakmile se uvolní místo, budeme zde na webu a facebooku informovat.

V případě, že netrváte na zařazení do našeho tábora v tomto termínu, můžeme nabídnout i tyto táborové termíny konané v RS Netopýr partnerskými organizacemi:

2. – 15. července – pořadatel Valentynka, z.s.

16. – 30. července – pořadatel Sokolská župa budečská Kladno

Termín tábora: 7. – 19. srpna 2022

Přihláška ke stažení: Není k dispozici – lze si napsat o pozici náhradníka

Cena tábora ve výši 5 950,– Kč zahrnuje: ubytování v chatce, pestrou stravu 5x denně vč. pitného režimu po celý den, kvalifikované vedoucí a zdravotníka po 24hodin, noční službu, celotáborovou hru s odměnami, dopravu moderními busy (Děčín – Jiřetín – Děčín), základní pojištění

V případě, že by se tábor nemohl uskutečnit vzhledem k vládnímu nařízení, budeme vracet celý účastnický poplatek.

Tábor je vhodný pro děti od 6 – 15 let. (vyjímky dle telefonické či individuální dohody)

Jak se přihlásit na tábor Netopýr ??? Vytiskněte si přihlášku (viz níže uvedené dokumenty ke stažení), vyplňte, podepište a naskenujte ji na mailovou adresu: centrum.roku@volny.cz. V případě, že nemáte možnost skenování, vytištěnou a vyplněnou přihlášku zašlete na adresu uvedenou v dolní části přihlášky. Po obdržení přihlášku zaevidujeme a na mail vám zašleme pokyny k zálohové platbě (zpravidla 1000 Kč/dítě), která probíhá převodem přes běžný účet cca do 15dnů od obdržení vaší přihlášky. Doplatek tábora se skládá na účet do 20. 7. 2022, použijte stejný v.s, jako u zálohové platby. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat: 777 552 876 či mailem: centrum.roku@volny.cz. Na váš požadavek také zašleme vytištěný formulář přihlášky k vašemu vyplnění poštou.

Dokumenty ke stažení:

Prohlášení ošetřujícího lékaře

Bezinfekčnosti

Pokyny k odjezdu (bude aktivní po 1.6.)

Úhrada táborového pobytu prostřednictvím zaměstnavatele: čerpáte-li příspěvek na tábor přes svého zaměstnavatele, využijte v Dokumentech ke stažení náš formulář Objednávka letní dětské rekreace, který vyplňte a zašlete zpět mailem na naši adresu spolu s přihláškou dítěte. Vystavenou fakturu zašleme přímo Vašemu zaměstnavateli či Vám – dle písemného pokynu od Vás, faktury budeme vystavovat nejdříve od 15. 2. 2022.