Letní tábor 2023

Aktualizace volné kapacity tábora k 24. 7.:  dívky: 0x volná místa, chlapci: 0x volná místa

veškeré doplatky poukazů jsou řádně uhrazeny

Termín tábora: 6. – 18. srpna 2023

Přihláška: o přihlášku pro dívku si zažádejte na mail: centrum.roku@volny.cz

Cena tábora ve výši 7 200,– Kč zahrnuje: ubytování v chatce, pestrou stravu 5x denně vč. pitného režimu po celý den, kvalifikované vedoucí a zdravotníka po 24hodin, noční službu, celotáborovou hru s odměnami, dopravu moderními busy (Děčín – Jiřetín – Děčín), základní pojištění

V případě, že by se tábor nemohl uskutečnit vzhledem k vládnímu nařízení, budeme vracet celý účastnický poplatek.

Tábor je vhodný pro děti od 6 – 15 let. (vyjímky dle telefonické či individuální dohody)

Jak se přihlásit na tábor Netopýr ??? Vytiskněte si přihlášku (viz níže uvedené dokumenty ke stažení), vyplňte, podepište a naskenujte ji na mailovou adresu: centrum.roku@volny.cz. V případě, že nemáte možnost skenování, vytištěnou a vyplněnou přihlášku zašlete na adresu uvedenou v dolní části přihlášky. Po obdržení přihlášku zaevidujeme a na mail vám zašleme pokyny k zálohové platbě (zpravidla 1000 Kč/dítě), která probíhá převodem přes běžný účet cca do 15dnů od obdržení vaší přihlášky. Doplatek tábora se skládá na účet do 23. 7. 2023, použijte stejný v.s, jako u zálohové platby. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat: 777 552 876 či mailem: centrum.roku@volny.cz. Na váš požadavek také zašleme vytištěný formulář přihlášky k vašemu vyplnění poštou.

Další dokumenty ke stažení:

Úhrada táborového pobytu prostřednictvím zaměstnavatele: čerpáte-li příspěvek na tábor přes svého zaměstnavatele, využijte níže vložený formulář Objednávka letní dětské rekreace, který vyplňte a zašlete zpět mailem na naši adresu spolu s přihláškou dítěte. Vystavenou fakturu zašleme přímo Vašemu zaměstnavateli či Vám – dle písemného pokynu od Vás, faktury budeme vystavovat nejdříve od 20. 2. 2023.